Min stund
Vistakullevägen 1
561 46 Huskvarna
Telefon:
036-50445
0707-686355
E-post: info@minstund.com

Vägbeskrivning:

Från Jönköping
Sväng av E4:an i höjd med Brunnstorp. Kör till Kaxholmen. Salongen ligger till vänster vid Landsjöbadet.

Från Gränna
Kör mot Kaxholmen. Sväng höger vid Landsjöbadet.